Warning: include(/home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/modules/overlay/config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 709

Warning: include(/home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/modules/overlay/config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 709

Warning: include(): Failed opening '/home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/modules/overlay/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.4/lib/php') in /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 709
Opieka Psychiatryczna Lublin |
Slide 5
Slide 4
Slide 3
Slide 2
Slide 1

Opieka Psychiatryczna Lubelskie

×

Komunikat o błędzie

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc:709) in drupal_send_headers() (line 1237 of /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc:709) in drupal_send_headers() (line 1237 of /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc:709) in drupal_send_headers() (line 1237 of /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc:709) in drupal_send_headers() (line 1237 of /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc:709) w drupal_send_headers() (linia 1237 z /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc:709) w drupal_send_headers() (linia 1237 z /home/the4dk/domains/opiekapsychiatrycznalubelskie.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).

Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie informuje, że od 1 stycznia 2015 r. rozpoczął realizację projektu ,,Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich”  umowa Nr /IS-2/40/NCBR/2015, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ,,Innowacje Społeczne’’.

 

Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowym z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Publicznego i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Ramy czasowe trwania projektu:

01.01.2015 r. – 30.04.2016 r. faza badawcza

01.05.2016 r. -30.09.2016 r. faza pilotażowa

Cel projektu:

zwiększenie efektywności współpracy podmiotów działających w obszarze

leczenia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie ułatwienia integracji społecznej

i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi z wykorzystaniem zasobów społeczności

lokalnej.

Cele szczegółowe:

 • zbadanie zjawiska wykluczenia i marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi na obszarach wiejskich;
 • dokonanie badań w zakresie roli administracji
 • publicznej w procesie wykonywania zadań z zakresu środowiskowej opieki psychiatrycznej;
 • stworzenie i wdrożenie systemu interwencji społecznej osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich rodzin, mającej na celu ograniczenie przypadków wykluczania społecznego tych osób;
 • wzmocnienie działań na rzecz aktywności partnerstwa międzysektorowego w kreowaniu środowiskowej opieki psychiatrycznej;
 • podejmowanie wspólnych działań na rzecz poszerzenia wiedzy z zakresu środowiskowej opieki psychiatrycznej;
 • rozpowszechnienie koncepcji interwencji w środowiskach lokalnych.

Produkt finalny:

stworzenie i wdrożenie woluntarystycznego modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich.

KONFERENCJA - "Jak przezwyciężyć kryzys psychiczny - Osamotnienie, Wsparcie, Nadzieja".

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
Lubelskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej: „Jak przezwyciężyć kryzys psychiczny – Osamotnienie, Wsparcie, Nadzieja” w dniu 11 października 2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie.

O projekcie

,,WOLUNTARYSTYCZNY MODEL ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ ZMNIEJSZAJĄCEJ WYKLUCZENIE I MARGINALIZACJĘ W ŚRODOWISKACH WIEJSKICH’’

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu ,,Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich’’

POLSKA NAGROGA INNOWACYJNOŚCI 2015

Miło mi poinformować, że Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w ramach realizacji projektu ,,Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich’’, została nominowana do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015.